Κλεισιμο

6 Ιουνίου 2019

Το νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου συμμετείχε σε δυο ευρωπαϊκά προγράμμα etwinning

Το νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου συμμετείχε σε δυο ευρωπαϊκά προγράμμα etwinning. Το πρόγραμμα Healthy Habits – Happy Kids και το πρόγραμμα Let’s walk on the paths of tradition.
Περισσότερες Πληροφορίες