Κλεισιμο

30 Απριλίου 2018

Συνεδρίαση 4η | Δημοτικό Συμβούλιο 19-04-2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Αποδοχή ποσού 177.100,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2018 για μικρούς νησιωτικούς δήμους και Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κ. Βενιέρη Αικατερίνη του Παναγιώτη

Σύστημα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών καμπινών στη Χώρα και στην Άνω Μεριά Φολεγάνδρου στην εταιρεία Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στην εταιρεία Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Υπόθεση C-378/73. Λειτουργία παράνομων χωματερών. 2η απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018