Κλεισιμο

6 Νοεμβρίου 2018

Συνεδρίαση 11η | Δημοτικό Συμβούλιο 31-10-2018

Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 3ου τριμήνου 2018

Προγραμματική Σύμβαση με τον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Θήρας 2018-2019

Έγκριση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.»

Αίτηση κ. Αναστασιάδου Σοφίας