Κλεισιμο

14 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση 1η | Δημοτικό Συμβούλιο 14-01-2019

Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Δ’ Τριμήνου 2018)

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018″

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Υποχρεωτική τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019

Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019

Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διόρθωση χρεώσεων ύδρευσης

Συνέχιση συνεργασίας Δήμου – Ο.Α.Ε.Δ.

Έγκριση διασύνδεσης οπτικής ίνας με το σταθμό βάσης COSMOTE

Διαφωνία επί του Δασικού Χάρτη Φολεγάνδρου

Συμμετοχή του Δήμου Φολεγάνδρου στις Διεθνείς τουριστικές εκθέσεις για το 2019

Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο της Linguaphone