Κλεισιμο

16 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση 1η | Δημοτικό Συμβούλιο 07-02-2018

Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων εσοδών-εξόδων (δ ́ τριμήνου 2017)

Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

Ορισμός επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό

Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 €

Οικονομική ενίσχυση για περίφραξη ΧΥΤΑ και αποκατάσταση υπόστεγου φύλαξης οχημάτων

Χρηματοδότηση προμελέτης – Χωροθέτηση , από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πολυχώρου Πολιτισμού

Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού για την επανασυγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

Ορισμός εκπροσώπων στις τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού

Έγκριση μετακίνησης δημοτικής υπαλλήλου

Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας