Κλεισιμο

1 Φεβρουαρίου 2018

Πρακτικό 2

Έγκριση πληρωμής υποχρεωτικών δαπανών 2018

Αποδέσμευσης – ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου οικονομικού έτους 2017

Συγκρότηση-ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας, εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακίνητων

Υποβολή του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018