Κλεισιμο

16 Ιουλίου 2018

Πρακτικό 10

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2018

Ενημερωτικές ημερίδες με προσωπικό των Κ.Ε.Π.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018