Κλεισιμο

14 Φεβρουαρίου 2019

Πρακτικό 1

Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Δ’ Τριμήνου 2018)

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Υποχρεωτική τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019

Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών

Διόρθωση χρεώσεων ύδρευσης